top of page

Оскарження адмін постанов
справи ДТП, порушення ПДР

Як можна оскаржити постанову про притягнення до відповідальності і дії поліцейських в цілому? Чим цей процес відрізняється від оскарження аналогічних постанов і дій даішників?

Як відомо, згідно зі ст. 23 , адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення,  додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами. При цьому в ст. 22  обумовлено, що при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням. І якщо ви зробили щось незначне, то не забувайте нагадувати поліцейським про ці норми. Але якщо постанова все ж склали ...

Ви маєте право ...

Постанова по справі про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Згідно ст. 287 , така постанова може бути оскаржена особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим. Так що, навіть якщо поліцейський виніс вердикт «винен», то він - далеко не остання інстанція.

Відповідно до ст. 288 постанова по справі про адміністративне правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, може бути оскаржено у вищестоящий орган (вищій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міського чи міськрайонного суду в порядку, визначеному КАСУ, з особливостями, встановленими кодексом. Як показує практика, часу на вищестоящий орган краще не втрачати і відразу звертатися до суду.

терміни оскарження

Ст. 289 передбачено, що скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подана протягом десяти днів з дня винесення постанови, а щодо постанов у справах про адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, в т.ч. зафіксованим в автоматичному режимі, - протягом десяти днів з дня вручення такої постанови. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин він може бути поновлений органом (посадовою особою), уповноваженим розглядати скаргу, за заявою особи, щодо якої винесено постанову. Однак, всупереч цьому, КАСУ встановив шестимісячний термін для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи.

Вартість складання,
повної підготовки
заяви,
клопотань, під ключ 1450 грн

bottom of page